Exit CD

Det begyndte den 17. november 1973, da den frafaldne socialdemokrat Erhard Jakobsen stiftede midterpartiet i protest mod Socialdemokratiets venstredrejning. Dagen efter faldt Anker Jørgensens regering, fordi Erhard Jakobsen ikke nåede frem til afstemningen i folketingssalen. Ifølge hans egen forklaring, fordi hans bil løb tør for benzin.

😀

Da Anker Jørgensen i efteråret 1982 slap tøjlerne, gik CD med i firkløverregeringen under den konservative statsminister, Poul Schlüter. Fra 1982 til 1988 deltog Centrumdemokraterne i firkløverregeringer. Erhard Jakobsen og datteren Mimi tilgav aldrig Schlüter, at han i 1988 ofrede Centrumdemokraterne for at få De Radikale med i regeringen.

Erhard og si’ datter

– så mangler vi bare NA, R og Ø – narøvene, kunne man passende kalde dem, hvis man ser stort på retstavningen.

Fra dagens KrD

En kommentar

 1. Erhard Jacobsens så, hvad Christiansborgs andre politikere ikke så eller ikke ville se – bortset måske fra Glistrup, som nok tog lidt ved lære af Erhard.

  Erhard Jacobsen så ”subkulturen”, demoraliseringen og samfundsnedbrydningen, som vel tilrettelagt foregik overalt i samfundet – fra vuggestue til universitet – under 68´ernes, de radikales, mentalhygiejnikernes, venstrefløjens og massemediernes utrættelige indsats.

  Han forsøgte at tage kampen op mod overmagten, bl.a. gennem foreningens ALS (Aktive Lyttere og Seere), der optog Guderne må vide hvormange bånd af radioens udsendelser for med dem at kunne bevise skævvridningen i forhold til et normalt demokratisk system.
  Han imødegik det omsiggribende dårlige sprog og udtale og de demoraliserende børnevers og -bøger, der accepterede butikstyverier, hashrygning, vold og utugt.
  Han modarbejdede Ritt Bjerregaards kommunistinspirerede skoleidéer og ville formodentlig vende sig i sin grav, hvis han vidste, hvad Ritt nu er i gang med.

  Denne samfundsundergravning er aldrig blevet udforsket rigtigt, til trods for, at den danner baggrund for det, der foregår i dagens Danmark. Den gödede jorden for den kommende islamisering. Perioden beskrives dog af en tidligere aktivist, som giver mange oplysninger om personer, grupper og strategi og er ganske lärerig. Bogen hedder ”5. Kolonne. 14 års kamp mod nedbrydningen af dansk kultur”. Den kan nok lånes på biblioteket. ISBN 87-985477-O-4.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: