Dhimmier må ikke sige “allah”

Fra Kr. Dagblad: (mere hos Michelle Malkin)

[Det er] nu forbudt kristne, hinduer, buddhister og andre religiøse mindretal i landet (det “moderate” Malaysia) at bruge ordet Allah i deres respektive religiøse udfoldelser. Allah er eksklusivt til brug for de 60 procent af befolkningen, som bekender sig til islam.

Det fik en katolsk redaktør for nylig at føle, da han i en artikel refererede til allah i en kristen sammenhæng. Han mente, at regeringen havde trukket forbuddet tilbage. Avisen fik inddraget sin trykketilladelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den er nu på plads igen, men forbuddet består. Redaktøren fik nemlig sin straf for at sige, at forbuddet ikke længere var gældende.

De mange mindretalsreligioner, der sædvanligvis sameksisterer fredeligt med det muslimske flertal, frygter nu, at regeringen er for opsat på at tækkes de mest ekstreme dele af den muslimske befolkning. Der bliver nemlig flere og flere sager om konverteringer, begravelsesformer med videre. Og da sager, som involverer en muslim, skal for et muslimsk sharia-råd fremfor en almindelig domstol, skaber det en række problemer for de religiøse mindretal, da muslimerne oftest får medhold.

Ingen kommentarer.

Nyt Ungdomshus – NU!

Suverænt! – og de har ret – hvorfor er der nogen grupper, som bare betingelsesløst skal have hvad de kræver ind, mens det opfattes som sarkasme, hvis mere normale mennesker stiller de samme krav? Lad det endelig inspirere!

I et stærkt sarkastisk brev melder Venstres Ungdom (VU) i Århus sig i rækken af unge, som gør krav på et ungdomshus i Århus.

VU’s åbne brev er sendt til formand for teknisk udvalg, Keld Hvalsø Nedergaard (EL), som i sidste uge sagde, at han gerne vil hjælpe bz’erne med at få et ungdomshus i Århus, efter at en gruppe unge havde besat et hus på Viborgvej. I brevet præsenterer VU’erne sig som en gruppe af unge, som Århus Kommune – ligesom bz’erne – heller ikke tilbyder et specifikt kulturtilbud.

VU kræver, at kommunen stiller dem et ungdomshus til rådighed fuldstændig betingelsesløst, så de kan udfolde deres alternative syn på samfund og kultur, skriver VU, der opremser fire krav:

1) Vi vil have Ungdomshuset inden den 1. maj 2008 kl. 12.00.
2) Vi vil have fuld kontrol over Keld Hvalsø Nedergaards hus.
3) Vi vil selv bestemme – ingen indblanding fra politikere og embedsmænd.
4) Vi vil ikke betale mere end 1 kr. for huset.

Jamen det lyder da fuldstændig rimeligt, specielt set i forhold til, hvordan andre grupper med held gebærder sig.

»Vi har endnu ikke deltaget i besættelser, voldelige demonstrationer og hærværk, men håber, at du kan se igennem fingre med det, og alligevel kæmpe for vores sag. Alternativt går vi gerne hærgende gennem de århusianske gader, hvis det er en betingelse for din støtte,« lyder det i brevet underskrevet af VU-formand Martin Pedersen. Keld Hvalsø Nedergaard roser VU for at bruge humor, men kritiserer, at de angiver hans private adresse.

»Når man er almindelig byrådspolitiker, så er det et kæmpe problem overhovedet at få hevet sin privatadresse frem. Man skal værne om privatlivets fred,« siger han og afviser, at grupper (med undtagelse af vennerne på venstrefløjens yderste overdrev, forstås) betingelsesløst skal have stillet et hus til rådighed.

Det tog mig 5 sekunder via Krak.dk at finde ud af, at Keld Hvalsø Nedergaard har adresse på H******ergvej nr. (xy) i Brabrand. Hans telefonnummer er 60** ****. Hvad er problemet, når han ikke har hemmelig adresse? Er han bange for at få sin bil brændt af af VU?