Mchangama om moskébyggeri

DF’eren Carl Christian Ebbesen vil via lokalplanen forhindre, at der bygges stormoské i København, og får rodet sig ud i nogle tågerier om, at religionsfriheden ikke indebærer ret til at bygge kirker, templer, moskeer, druide-stensætninger osv. Jacob Mchangama har følgende kommentar til Ebbesens forslag:

“Man kan ikke ved en lokalplan eller på anden måde helt generelt forhindre opførelsen af en moské baseret på en subjektiv og generel vurdering af islam. Religionsfriheden og lighed for loven er bærende principper i ethvert vestligt retssamfund inklusiv Danmark. Vil man forhindre, at religiøse bygninger opføres, kræver det derfor en objektiv og saglig begrundelse, såsom at bygningen eller den aktivitet, der vil udfoldes derfra strider mod sædelighed, offentlig orden eller vil true andres liv og rettigheder. Kun hvis man helt konkret kan demonstrere, at den personkreds eller forening, der står bag et moskébyggeri vil bringe disse hensyn i fare, vil man – hvis der er hjemmel hertil i en lov – kunne modsætte sig en privatfinansieret moské, der opfylder de almindelige krav i lokalplaner m.v.,” siger Jacob Mchangama.

Mchangama har jo helt ret – det er bare det lille aber dabei, at ideologien islam som sådan strider mod offentlig orden, sædelighed og truer andres liv og rettigheder. Det er såmænd indbygget i Koran, Sunnah og Hadith, hvilket man ved selvsyn ganske let kan overbevise sig om ved at bruge linket Koran, sunnah, hadith i min blogroll og tilbringe nogle timer med at læse dér. Hvis man desuden ulejliger sig med at sætte sig ind i Islams historie, vil man ligeledes kunne følge denne ideologis blodspor gennem århundrederne. Og følger man med i nyhederne om udenrigs- og indenrigspolitik, ser det ikke meget bedre ud.

Er det ikke tåbeligt at understøtte stærke ideologier, som vil bruge demokratiet til at afskaffe demokratiet med? Eller har vi ikke – også for vores efterkommeres skyld – en forpligtelse til at bekæmpe totalitære regimer, hvorend de stikker deres hæslige ansigter frem? Eller skal vi gøre som Chamberlain?

Nu ved jeg ikke om Grundloven stadig gælder her i landet, men Grl §78 burde give rigelig hjemmel for at forbyde Islam her i landet, hvis man ellers tog den alvorligt.

Via 180Grader

3 kommentarer

 1. Hvis folk vil bygge et tempel e.l. skal de da ha’ lov til det, hvis de gør det for egne midler og på eget jord. Kan ikke se, at det kan være en kommunes problem.

 2. Jada, men det er heller ikke min pointe. Min pointe er, at sataniske dødskulter, Kali-sekter der forretter børneofringer, og religioner, som gør hvad de kan for at forvandle verden til en ørken, IKKE skal have lov, og der skal selvfølgelig – som Mchanganma også skriver, tages stilling i hvert enkelt tilfælde.

  Men den politiske korrekthed har jo efterhånden fået de fleste lullet ind i den overbevisning, at islam af en eller anden grund er noget bevaringsværdigt, som kræver speciel opmærksomhed. Det hører i hvert fald ingen steder hjemme, at danske skatteydere skal betale en sådan udklækningsanstalt for terrorister og andre jihadister. Og nu ligger det jo også sådan, at muhamedanerne ikke kan blive enige indbyrdes om magtforhold etc. i forbindelse med sådan en fabrik, så det skal nok blive sjovt at iagttage.

 3. Det som JM ikke tager højde for er, at fordi vi per automatik benævner et socialt fænomen for “en religion”, så betyder det IKKE at alle “religioner” per automatik også har det samme dogmatiske indhold og den samme afgrænsning til det offentlige rum og til andre borgeres rettighedssfærer.

  Jeg synes det er ganske relevant at diskutere, hvorfor Islam – og andre religioner – per definition antages IKKE at stride ” mod sædelighed, offentlig orden eller vil true andres liv og rettigheder” , når man i det daglige ser masser af tilfælde på det stik modsatte.

  Det er decideret useriøst, når debattører som JM på liberalismens alter tilbeder religions”frihed” uden at diskutere den omfattede religions materielle implikationer i samfundet.

  Religionsfrihed er IKKE at måtte gøre som det nu passer een i religionens navn.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: