Mchangama om moskébyggeri

DF’eren Carl Christian Ebbesen vil via lokalplanen forhindre, at der bygges stormoské i København, og får rodet sig ud i nogle tågerier om, at religionsfriheden ikke indebærer ret til at bygge kirker, templer, moskeer, druide-stensætninger osv. Jacob Mchangama har følgende kommentar til Ebbesens forslag:

“Man kan ikke ved en lokalplan eller på anden måde helt generelt forhindre opførelsen af en moské baseret på en subjektiv og generel vurdering af islam. Religionsfriheden og lighed for loven er bærende principper i ethvert vestligt retssamfund inklusiv Danmark. Vil man forhindre, at religiøse bygninger opføres, kræver det derfor en objektiv og saglig begrundelse, såsom at bygningen eller den aktivitet, der vil udfoldes derfra strider mod sædelighed, offentlig orden eller vil true andres liv og rettigheder. Kun hvis man helt konkret kan demonstrere, at den personkreds eller forening, der står bag et moskébyggeri vil bringe disse hensyn i fare, vil man – hvis der er hjemmel hertil i en lov – kunne modsætte sig en privatfinansieret moské, der opfylder de almindelige krav i lokalplaner m.v.,” siger Jacob Mchangama.

Mchangama har jo helt ret – det er bare det lille aber dabei, at ideologien islam som sådan strider mod offentlig orden, sædelighed og truer andres liv og rettigheder. Det er såmænd indbygget i Koran, Sunnah og Hadith, hvilket man ved selvsyn ganske let kan overbevise sig om ved at bruge linket Koran, sunnah, hadith i min blogroll og tilbringe nogle timer med at læse dér. Hvis man desuden ulejliger sig med at sætte sig ind i Islams historie, vil man ligeledes kunne følge denne ideologis blodspor gennem århundrederne. Og følger man med i nyhederne om udenrigs- og indenrigspolitik, ser det ikke meget bedre ud.

Er det ikke tåbeligt at understøtte stærke ideologier, som vil bruge demokratiet til at afskaffe demokratiet med? Eller har vi ikke – også for vores efterkommeres skyld – en forpligtelse til at bekæmpe totalitære regimer, hvorend de stikker deres hæslige ansigter frem? Eller skal vi gøre som Chamberlain?

Nu ved jeg ikke om Grundloven stadig gælder her i landet, men Grl §78 burde give rigelig hjemmel for at forbyde Islam her i landet, hvis man ellers tog den alvorligt.

Via 180Grader

En strandet – dinosaur?

Tilskud, saltvandsindsprøjtninger og kunstigt åndedræt – DR har det ikke så godt for tiden. Måske er en del af forklaringen, at flere og flere danskere vælger DR fra i protest mod den politiske ensretning, der brager ud af husalteret aften efter aften (det er frækt at tvinge folk til at betale for at blive hjernevasket), måske er en del, at danskerne er sure over at skulle betale for at eje en PC med Internetadgang, fordi DR vistnok har en hjemmeside. Se så at få privatiseret skidtet – det kan kun gå for langsomt.

“DR ligger og gisper som en strandet hval,” siger dramachef Ingolf Gabold, som vil have, at danskerne skal betale til mediemastodontens skrantende økonomi. Kravet afvises af kulturminister Brian Mikkelsen (K), der mener, at DR har fået tilført penge nok.

“Der er ikke andre, der har fået lov at lide den hungersnød, vi lider nu. DR ligger og gisper som en strandet hval. Og hvis der ikke snart kommer nogen med en stor kæde og en kran og trækker os ud på vandet igen, så bliver det en katastrofe for public service i Danmark. Seerne og lytterne kan ikke mærke besparelserne i DR massivt endnu. Men det kan jeg love dig, at de kan i løbet af foråret – i hele DR,” siger Ingolf Gabold til Politiken.

Og? Mon ikke vi kan undvære jeres mikrofonholderi, manipulerende nyhedsformidling, evindelige genudsendelser og fordummende rygklapper-programmer?

“Jeg skal fandeme da ikke løbe fra, at vi har et projekt, der kostede 1,4 milliarder mere, end det burde. Men jeg er ikke i tvivl om, at DR i Ørestad var underbudgetteret fra starten. Og det er der da nogle politikere, der har vidst. Det er helt indlysende. Mange politikere syntes, at det var fedt, at DR var lokomotiv for byggeri i Ørestaden. Der er et politisk medansvar, man ikke bare kan løbe fra,” siger Ingolf Gabold om byggeriet, der blev vedtaget under Nyrup-regeringen.

Kulturminister Brian Mikkelsen (K) afviser kravet om en økonomisk saltvandsindsprøjtning til DR. Danskerne betaler allerede nok i licens, siger han. “Lad mig indledningsvis gøre opmærksom på, at DR får over 3 milliarder om året gennem et licenssystem, der pålægger danskerne at betale et af verdens højeste – hvis ikke dén højeste – licens,” skriver Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Aktiv dødshjælp er jo forbudt her i landet, men hvad med et par elektrochok i stedet for en saltvandsindsprøjtning?

Kulturministeren fremhæver også medielicensen, som ifølge ham har givet DR et økonomisk løft i 100 mio. kr. fra 2006 til 2007 i faste priser.

Det var jo iøvrigt Brian Mikkelsen selv (som sandsynligvis har et niveau på PC som netop sætter ham i stand til at betjene de vigtigste funktioner i “Word”), som fik den “medielicens” trukket ned over hovedet på os. Jeg kan for min død ikke se, hvorfor Danmarks Radio skal profitere på, at Internet eksisterer – løsningen ligger snublende nær; de kunne lave betalings-site som f. eks. TV2 Sputnik, men det vil jo betyde, at DR må konkurrere på normale markedsvilkår, og derfor ikke får snabelen så dybt ned i vores håndtasker og tegnebøger.

Via 180Grader