Simon Emil’s soulmate, analyseret af Bruce Bawer

Via Sappho (uddrag):

Damen som nekter å håndhilse på menn, som har uttalt seg for jihadistene i Irak, som var frontfigur for foreningene som politianmeldte Jyllands-Posten i karikatursaken og som står i spissen av forsøket på å gjøre hijab til en alminnelig del av den danske hverdagen, har høstet ros hos noen av Københavns mest profilerte homofile. Ifølge Anders Hjort har tre ”politiske bannerførere for homoseksuelles rettigheder” nemlig meddelt at de ønsker å se Abdol-Hamid i Folketinget. ”Det er vigtigt at få sat marginalisering på den politiske dagsorden,” hevder en av disse ”bannerførere”, som kaller seg Djuna Barnes. Dette kommer i kjølvannet av at Abdol-Hamid har forfektet (Politiken, 23.9) at hun synes det er greit å være homofil.

Barnes sin retorikk om ”marginalisering” gjenkjenner jeg fra 80- og 90-tallet, da homoledere stadig insisterte på behovet for solidaritet mellom de ”marginaliserte”. Denne gangen er praten om solidaritet enda mer idiotisk en den var da – for den ”marginaliserte” minoriteten som Abdol-Hamid tilhører deler nå engang en tro som utvetydig erklærer at homofile må henrettes. Hva Abdol-Hamid enn sa til Politiken, har hun stilt seg i bresjen for organisasjoner i Danmark, og en motstandbevegelse i Irak, som mener at sodomitter fortjener dødsstraff, punktum.

Det er kort sagt noe her som ikke stemmer. Dersom Abdol-Hamid kan avvise ortodoks koransk lære om homofile, hvorfor må hun da bruke hijab, som koranen ikke krever? Når man i tillegg regner med hennes mange selvmotsigelser og usannheter, som Lars Hedegaard dokumenterte i april i år, er det vanskelig å si med overbevisning at hun er en ekte homovenn. Det gir i hvert fall ingen mening å si at man tror på homofiles rettigheter, eller på demokratiske rettigheter generelt sett, samtidig som ens meninger og forbindelser og klesdrakt vitner om et vaklende forhold til den frie verdens grunnleggende prinsipper.

Nå, men det kan selvfølgelig være, at Simon-Emil Ammitzbøl både er bøsse og masochist.

%d bloggers like this: