SFU og dagens gode gerning

Læserbrev i JP:

PIA KJÆRSGAARD blev forulempet af unge venstreorienterede demonstranter på Christiansborg Slotsplads.

Nu strides Pia Kjærsgaard og Villy Søvndal om, hvorvidt SFU’erne også deltog i denne happening.

Villy Søvndal har dog ikke beklaget, at SFU-medlemmerne ikke kom Pia Kjærsgaard til undsætning, men bare hævdet, at SFU’ere ikke var blandt dem, der udviste truende adfærd over for PK.

Var SFU’erne rigtige ægte demokrater, burde de jo hjælpe en hjælpeløs midaldrende kvinde, der voldsomt forulempes af gadebøller – altså, hvis SFU’erne er ægte demokrater, men demokrati og socialisme er jo historisk set heller ikke det samme.

Nej, men nu er Villy jo udmærket klar over, at Pia Kjærsgaard er en antidemokratisk nazi-forbryder, så derfor er det helt legitimt at overfalde hende. Desuden scorer man måske stemmer på at svine en kollega til. Og SFU er jo hverken spejderdrenge, præster eller bodyguards, men derimod solidariske socialister, så hvorfor i alverden skulle de dog komme den lede slamsæk til hjælp?

Hirsi Ali og “de gode”…

Uddrag af dagens leder i JP:

I det år, Ayaan Hirsi Ali har boet i USA, har den hollandske stat betalt for hendes beskyttelse, men det vil man ikke mere. Det hollandske justitsministerium henviser til, at man ifølge international praksis ikke er forpligtet til at sikre sine statsborgere uden for landets grænser. Udtalelserne er udtryk for en oprørende primitiv og følelseskold tankegang. Det er muligt, at juraen giver mulighed for svigt, men det bør moralen ikke gøre.

Den britiske forfatter Salman Rushdie, der om nogen kender til frihedens pris, beskylder i et indlæg i Los Angeles Times i særdeles krasse vendinger Holland for at svigte Ayaan Hirsi Ali, hvis skæbne dermed overlades i islamiske fanatikeres vold.
Således taler en moralsk og intellektuelt ubestikkelig hædersmand. Også andre har grebet pennen i forsvar for Ayaan Hirsi Ali, bl.a. forfatteren Leon de Winter, der i en kommentar, der er offentliggjort i Kristeligt Dagblad, har tilsagt hende sin fulde støtte.

Men hvor er Ayaan Hirsi Alis danske støtter henne? Som erklæret feminist kunne man forvente støtte fra danske feminister, men nej, fra den kant lider man åbenbart af berøringsangst over for et menneske, der på en og samme tid formår at kæmpe for kvinders vilkår og prise liberale dyder og frihedsrettigheder.
Ayaan Hirsi Ali er også forfatter, så man kunne forvente, at danske kolleger ville støtte hende. Men hvor er den gode tones selvbestaltede vogtere og men’ernes våbendragere henne? Ingen steder.

Hendes kamp som politiker, forfatter og menneske er blevet symbol på den kamp, der nødvendigvis må og skal kæmpes, hvis vi ønsker at fastholde og videreudvikle de normer og det menneskesyn, som vores værdier bygger på. Voldsfiksering og trusler må aldrig – aldrig – føre til fejhedens triumf. Friheden har sin pris, den kan være høj, men aldrig for høj i forsvar for menneskeliv og frihedens værdier.
Det må den hollandske regering sande, og det burde hver og en af os i den – stadig – frie verden sande.

Den hollandske regering har lukket så mange muhamedanere ind i landet, at de er skrækslagne for at støde dem på manchetterne. I stedet er det åbenbart bedre at stikke hovedet i ørkensandet (pun intended) og ofre en af de fremmeste fortalere for ytringsfrihed og imod totalitært diktatur.

Salman Rushdie og Sam Harris har følgende kommentar i Los Angeles Times (uddrag – hele artiklen her):

The Dutch Parliament will be debating Hirsi Ali’s case this week. As it stands, the government’s decision to protect her only within the borders of the Netherlands is genuinely perverse. While the Dutch have complained about the cost of protecting Hirsi Ali in the United States, it is actually far more expensive for them to protect her in the Netherlands, as the risk to her is greatest there.

There is also the matter of broken promises: Hirsi Ali was persuaded to run for parliament and to become the world’s most visible and imperiled spokeswoman for the rights of Muslim women, on the understanding that she would be provided security for as long as she needed it. Zalm, in his capacity as both the deputy prime minister and the minister of finance, promised her such security without qualification. Most shamefully, Jan Peter Balkenende, the Dutch prime minister, has recommended that Hirsi Ali simply quit the Netherlands and has refused to grant her even a week’s protection outside the country, during which she might raise funds to hire security of her own. Is this a craven attempt to placate local Muslim fanatics? A warning to other Dutch dissidents not to stir up trouble by speaking too frankly about Islam? Or just pure thoughtlessness?

The Dutch government should recognize a scandal in the making and rediscover its obligation to provide Hirsi Ali with the protection she was promised.

There is not a person alive more deserving of the freedoms of speech and conscience we take for granted in the West, nor is there anyone making a more courageous effort to defend them.